לראשונה בישראל - בפשיטה על בית הנשיא נתפסו מחשבים

אולי יעניין אותך גם

חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) פשטו על בית הנשיא בירושלים ולקחו מהמקום מסמכים ומחשבים, במסגרת החקירה בחשד לסחיטה נגד הנשיא ו/או ההטרדות המיניות המיוחסות לו. גלובס (דורש הרשמה) מדווח שקצב עלול להפוך ממתלונן לחשוד בבעילה אסורה בהסכמה וכי בין השאר נתפס מחשבו האישי של הנשיא. מטרת הפשיטה היתה כפולה: ראשית, ביקשו החוקרים למצוא במחשבים ובמסמכים התכתבויות כלשהן או ממצאים אחרים, העשויים להעיד על טיב יחסיה של העובדת לשעבר א' עם הנשיא ועם עובדים אחרים במשכן. שנית הם ביקשו לאסוף ראיות נוספות שיתמכו בגירסתה של א'.

אין תקדים לפשיטה כזו בכלל. ממילא אין תקדים גם לתפיסת מחשב/ים בבית הנשיא.

law.co.il מעיר שיש לנשיא חסינות במילוי תפקידו. סעיף 13 לחוק יסוד: נשיא המדינה קובע כי "לא יתן נשיא המדינה את הדין לפני כל בית-משפט או בית-דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה". וגם - "חסינותו של נשיא המדינה לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל מהיות נשיא המדינה". בנוסף, יש לנשיא חסינות מפני הבאה לדין פלילי בכל נושא, לרבות בנושאים שאינם נוגעים לתפקידו (סעיף 14 לאותו חוק). יחד עם זה, לאחרון חברי הכנסת יש לכאורה חסינות רחבה יותר מזו שלנשיא המדינה, שכן חוק חסינות חברי הכנסת (זכויותיהם וחובותיהם), התשי"א-1951 קובע כי ח"כים חסינים מפני חיפוש בדירתם. באופן מדהים, אין חסינות כזו לנשיא המדינה.