ICANN תמשיך 'לנהל את האינטרנט'

משרד המסחר האמריקאי האריך בשנה את הסכם ההסמכה של ICANN [קובץ PDF]. על-פי ההסכם, אחריות ICANN משתרעת על הקצאת מרחבים של כתובות אינטרנט (איזה תחום תקבל מדינה פלונית, לדוגמה), ניהול מערכת שמות המתחם הגנריים (COM או BIZ לדוגמה) והמדינתיים (co.il ושות'), והפעלת מערכת שרתי-השורש שנושאים באחריות העליונה לניתוב תעבורת מידע ברשת. משך החוזה - חמש תקופות בנות שנה אחת בכל פעם. בעוד מדינות רבות ברחבי תבל מלינות על השליטה האמריקאית בהקצאת שמות-מתחם ברשת, נמשכים המגעים בין CIANN למימשל בוושינגטון על מזכר לתקופה ממושכת יותר. מקור: הודעת ICANN.