ישראל: צו מטעם הצנזורה נמסר לאתר רוטר.נט

אולי יעניין אותך גם

'דואר חשמלי', עיתון הרשת של הלמו, מדווח כי הצנזורה הצבאית פנתה אתמול לרב ישעיהו רוטר, מבעלי האתר רוטר.נט ומסרה לו את 'צו הצנזור הראשי', המחייב את האתר לא לפרסם "בין במישרין ובין בעקיפין, כל מידע, תיאור או פירוט אודות פעילות כוחות צה"ל ו/או מידע אודות פעילות אויב בשטח שמצפון לכביש מס' 89, ללא קבלת אישור הצנזור הצבאי הראשי, מראש ובכתב". הצו, החתום על-ידי הצנזור הצבאי הראשי, אל"מ סימה וואקנין-גיל, הופק מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום משנת 1945 והוא יעמוד בתוקפו עד ליום 31.8.2006. הרציונל לצו, כמפורט במכתב הנלווה לו, הוא "לאור השהות המתמשכת של כוחותינו בשטח אויב, ובהתאם למדיניות סיקור המלחמה ולעובדה כי מלחמה זו מתרחשת בחזית ובעורף, עולה רמת החשיפה של מידע המסכן את כוחותינו ואת תושבי מדינת ישראל".