ארצות הברית: רשות התקשורת בעד פס רחב על קווי חשמל

BPL - Broadband on Power lines הוא המושג המאיים לרענן את עולם תשתיות תקשורת הפס הרחב מתרדמתו. עם התקדמות והיתכנות הקמת התשתית השלישית לפס רחב (בנוסף ל - DSL וכבלים) גובר גם העניין הרגולטורי. ה - FCC, רשות התקשורת הפדרלית בארצות הברית פרסמה אתמול הוראה המאשרת סדרה של כללים בעניין גישה לשירותי פס רחב על גבי קווי חשמל שקבעה עוד בשנת 2004. הסדרת שירותי BPL תאפשר לדעת רשות התקשורת להרחיב את היקף האוכלוסיה בארצות הברית שתחובר לפס רחב, בפרט במקומות בהם אין פריסה מספקת של התשתיות הקיימות. מקור: CNET News.com