ישראל: אתר המשטרה יפרסם פרטי נהגים בשלילה

חוק חדש שהתקבל אתמול בכנסת, קובע כי אתר האינטרנט של משטרת-ישראל יפרסם לציבור הרחב את פרטיהם האישיים של נהגים, שרישיונם נשלל ל-60 ימים ומעלה. החוק קובע כי אתר האינטרנט יציין את מועד תחילת תקופת הפסילה וסיומה והוא נועד לאפשר בדיקה מוקדמת של כשירות הנהג בטרם מסירת הרכב לידיו. את חקיקת החוק יזם חבר הכנסת גלעד ארדן מהליכוד, המשמש כיושב-ראש ועדת המשנה של הכנסת לבטיחות בדרכים. מקור: גלובס (דורש הרשמה).