הצעת חוק תאפשר למשטרה לקבל נתוני תקשורת

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי, מבקשת לאפשר למשטרה לקבל "נתוני תקשורת": מידע על אודות שירות בזק, מתקן בזק או על אודות מחשב המשמש לקבל שירותי בזק באמצעות האינטרנט והכל למעט תוכנה של שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר. נתונים כאלה יכולים לכלול את כתובת ה-IP של מחשבים המחוברים לאינטרנט ומיקומם של מחשבים אלה. מטרת ההצעה היא לתקן את המצב הנוכחי שבו מתבקשים נתונים אלה לפי סעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי שעניינו קבלת חפצים. הסעיף הקיים אינו מתייחס באופן ייחודי לנתוני תקשורת, אינו מאפשר קבלת קובצי מידע ממאגרי מידע וכן אינו מסדרי מצבי חירום שבהם נדרשים הנתונים בדחיפות. מסירת הנתונים תתאפשר לפי צו בית משפט כשהם נדרשים לצורך גילוי עבירות, חקירתן או מניעתן (נוסח רחב מאד), גילוי עבריינים והעמדתם לדין (כנ"ל), הצלת חיי אדם או הגנה עליהם וכן חילוט רכוש על פי דין. תנאי לצו הוא שאין בקבלת הנתונים כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש בפרטיותו של אדם. במקרים דחופים רשאי קצין בדרגת סגן-ניצב ומעלה להתיר קבלת הנתונים גם בלי צו בית משפט [הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 13) (קבלת נתוני תקשורת וקובצי נתונים ממאגר מידע של בעל רישיון בזק), התשס"ו-2006. התפרסמה ברשמות ביום 11.7.2006].