WGA לבית MS: הנה באה עוד ייצוגית אחת

אולי יעניין אותך גם

עבר שבוע ימים מאז שהוגשה התובענה הייצוגית הראשונה, והנה הוגשה השניה: קובצת תובעות טוענת שמייקרוסופט השתילה רוגלה במחשביהם במסווה של עדכון אבטחה. סיפור המעשה זהה לזה של התביעה הקודמת. לטענת התובעות, שהגישו את תביעתן בסיאטל, מייקרוסופט הפרה שורה של חוקים במעשיה - Computer Fraud and Abuse Act (המקבילה האמריקאית לחוק המחשבים הישראלי), ה- Consumer Protection Act (ובישראל: חוק הגנת הצרכן), ולבסוף ה- Computer Spyware Act (אין כזה ביהופיץ). חוץ מזה הם טוענים ש-MS חדלה במצג-שווא ביחס לאופיה האמיתי של התוכנה. מקור: CNET News.com.