אירופה: עדכונים למסגרת הרגולטורית של תקשורת אלקטרונית

מועצת האיחוד האירופי פרסמה את כוונותיה לעדכון הכללים בקובץ הדירקטיבות המרכיבות את המסגרת להסדרת שוק התקשורת. המסגרת שהתקבלה בשנת 2002 והוטמעה בחוקי המדינות החברות באיחוד במהלך 2003 מבקשת להביא בהדרגה לצמצום הרגולציה ולהתמקדות בשווקים שבהם עדיין התחרות אינה פורחת. היא מתוכננת להיות חסינה משינויים עתידיים בשוק התקשורת, תוך שימת דגש מיוחדת על תהליך ההתלכדות (convergence) המואץ המתרחש בשוק זה. העדכונים המתוכננים הם ביטול הרגולציה ב - 6 מתוך 18 השווקים המוסדרים, הקצאה טובה יותר ומבוססת על ניתוחי שוק של ספקטרום הרדיו, מתוך כוונה לעודד שירותים חדשניים ועוד. כוונת האיחוד האירופי היא להטמיע את העדכונים בדינים המדינתיים עד ל - 2010. מקור: europa.eu.int