קנדה: ראיות אלקטרוניות אינן שונות מראיות מוחשיות

אולי יעניין אותך גם

בית-המשפט העליון בקולומביה הבריטית פסק, כי לצורך הליכי המצאת ראיות במהלך משפט, אין כל הבדל בין מסמכים הנמצאים על-גבי כונן קשיח של מחשב, מחשב נישא וקונסולת משחקי וידאו, לבין מסמכים השמורים בארון מסמכים. בית-המשפט קבע כי עליו לאזן תמיד בין אופיין הוחדרני של הראיות המבוקשות, אל מול ערכו הראייתי של מידע זה. ההחלטה נתקבלה במסגרת תביעת נזקי גוף (Desgagne v. yuen et al), בה ביקש הנאשם לקבל לידיו את הכונן הקשיח של מחשב התובע, מחשבו הנישא וקונסולת משחקי הוידאו שלו. המבקש סבר כי כך יוכל לבחון את היסטוריית דפדפן האינטרנט של התובע ומסמכיו האלקטרוניים, על-מנת להוכיח כי איכות חייו של התובע ויכולותיו הקוגניטיביות לא נפגעו בעקבות תאונה שעבר. בית-המשפט קבע, כי על-אף העובדה שהשימוש במידע אלקטרוני מציב אתגרים חדשים בפני בית-המשפט, עדיין חלים הכללים הנוהגים לעניין גילוי והמצאת מסמכים וראיות. הבקשה נדחתה, הואיל ואופי הראיות המבוקשות חודרני מדי לעומת ערכן הראייתי.