ישראל: דואר אלקטרוני רשום בכנסת. והוא יחזור לשם

אולי יעניין אותך גם

המדינה מבקשת לעגן בחוק את מעמדו של דואר אלקטרוני רשום, כדי להתחיל בניסוי מצומצם, שיקיף עד 50,000 איש ויימשך כחצי שנה. לאחר מכן, בדעת הממשלה להוציא למכרז את פרוייקט הדואל הרשום שלה הקרוי "כספת". כך מסר היום מנהל תהיל"ה באוצר, בועז דולב, בדיון של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שעסק בתיקון פק' הראיות כך שתעגן את מעמדם של מסרים אלקטרוניים רשומים. נציגי הממשלה הדגישו בדיון כי לטווח הארוך (כמה ארוך, לא מסרו...) הכוונה היא להתיר שימוש בדואל רשום בין האזרחים לבין עצמם.

לעת עתה מוגבל פרוייקט "כספת" הממשלתי לתנועה חד-צדית של ממסרים, מגופים ציבוריים לאזרח. משרדי הממשלה, נמסר לוועדה, אינם ערוכים לקבל תשובות בדואר אלקטרוני. וכך, כפי שציינה עוזרת היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד תמי סלע, אדם יקבל בדואר אלקטרוני רשום דו"ח חניה אבל לא יוכל להשיג עליו אלא בדואר רגיל. חברי הכנסת שנכחו בדיון - בהם יצחק לוי (איחוד לאומי - מפד"ל), מיכאל איתן (ליכוד) ועמירה דותן (קדימה)  - הביעו תמיכה בשירות הדדי, שיאפשר לאזרח להשיב אלקטרונית לפניות שקיבל מהממשלה.

נציג חברת דואר ישראל (לשעבר, רשות הדואר) , עו"ד הרצל ברמג, דרש כי יינתן לחברה לפעול בתחום הדואר האלקטרוני. לעת עתה, הדבר אסור לה. לדבריו, משלוחי הדואר הרשום מגופים ציבוריים מסתכמים בכ-200 מיליון ש"ח לשנה. בתוך שנים אחדות, טען, עלולים ההפסדים לחברה מהשקת שירותי דואל רשום להגיע לשמונים עד מאה מיליון ש"ח לשנה. לדבריו, הדבר יגרום לכך שהדואר לא יוכל לעמוד בחובת השירות האוניברסלי המוטלת עליו.

מה שרשות הדוא... אופס, חב' דואר ישראל, חווה כהפסד, תופס האוצר כחסכון: נציגי האוצר מסרו בדיון כי עלות הודעת דואל רשום תסתכם בכחצי שקל לעומת שלושה עד תשעה שקלים מחירה של הודעת דואר רשום רגילה.

יו"ר הוועדה, ח"כ מנחם בן ששון, סיכם את הדיון בכך שהוועדה תקרא להקמת ועדה משותפת לה עצמה ולוועדת הטכנולוגיה של הכנסת שתדון בהצעת החוק מתוך דגש על ההדדיות (קשר אזרח-ממשלה ולא רק ממשלה-אזרח). על הממשלה להודיע לוועדה מי מטעמה יהיה הרגולטור של הדואל הרשום.

גילוי נאות: עו"ד חיים רביה השתתף בדיון מטעמה של חב' רשום.קום בע"מ המבקשת להשיק שירות דואר אלקטרוני רשום מסחרי.