ארצות הברית: ספקי VoIP יתרמו לקרן האוניברסלית

בהחלטה זמנית , לפי שעה, קבעה רשות התקשורת הפדרלית בארצות הברית (FCC) כי ספקי שירותי טלפוניית אינטרנט המקושרים לרשתות טלפוניה "רגילות" (רשתות PSTN) יחויבו להבא בתשלום תרומה לקרן האוניברסלית. הקרן היא מערכת מורכבת המחייבת ספקי תקשורת להפריש אחוז מהכנסותיהם, כדי לממן שירותי תקשורת בתעריפים נמוכים לאוכלוסיות מועדפות כמו אזורים נידחים, בתי ספר וספריות ועוד. מזה מספר שנים שה - FCC מבקש להסדיר את כל היבטי הרגולציה של טלפוניית האינטרנט. התרומה לקרן האוניברסלית נחשבה לאחד מהמוקשים הגדולים בנושא זה. יו"ר הרשות ציין בהודעתו שההחלטה באה בעקבות התרחבות השימוש בשירותי טלפוניית אינטרנט בשוק האמריקני. במקביל להחלטה הזמנית תצא ה - FCC בבקשה לציבור להביע עמדה בעניין, בטרם תקבל את החלטתה הסופית. מקור: WSJ.com (בתשלום)