למי מותר להשתמש במונח Web 2.0?

אולי יעניין אותך גם

Web 2.0 (ראו הגדרה) הוא מונח המייצג את עליית קרנה של רשת האינטרנט, בה אתרים הם יותר דינאמיים ואינטראקטיביים. לאחרונה עלה המונח לדיון ציבורי, אולם לא בגין החזון הגלום בו, אלא בשל ויכוח על הזכות להשתמש בו. הדיון התעורר לאחר שחברת CMP Media, חברה המארגת כנסים בנושא ה-Web 2.0, פנתה במכתב התראה לארגון אירי הפועל ללא כוונת רווח, במטרה כי יחדול מהשימוש במונח. הסיבה - הארגון האירי עורך כינוס שכותרתו Web 2.0. לחברת CMP בקשות תלויות ועומדות בארצות-הברית ובאירופה, לרישום המונח כסימן מסחר, בכותרות כנסים ואירועים אחרים. לדברי טום רפטרי, העומד בראש הארגון שזכה לקבל את מכתב ההתראה, הזכות לשימוש ייחודי במונח מנוגדת לתוכן הגלום בו, המבוסס על שיתוף. לאחר ההד התקשורתי שנוצר בעקבות מכתב הדרישה, התירה CMP את השימוש במונח בכנס הספציפי, בכפוף לכך ששימוש עתידי במונח יהיה כפוף לקיום מו"מ. מקור: CNET News.com.