ארצות-הברית: אושרה הגשת תובענה ייצוגית נגד וריסיין

בית משפט בקליפורניה נתן את ברכת הדרך לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת VeriSign, בקשר לטכנולוגיית הצפנת מידע בין עמודי אינטרנט שמיישמת החברה (SSL). יותר מ-400,000 תובעים מבקשים פיצוי מהחברה בסך 500 דולר לתובע, נתון המביא את גבול האחריות הפוטנציאלי של החברה ל-200 מיליון דולר. התביעה עוסקת בהאשמות לפיהן החברה הטעתה קונים של תעודות ה-SSL שמספקת החברה, המספקות מידה מסויימת של אבטחה והצפנה לתקשורת בין אתרי אינטרנט. בית המשפט קבע כי יש עילה לכאורה בטענות כנגד החברה, לפיהן היא הטעתה צרכנים בפרסומיה באשר לשירותי ה-SSL שהיא מספקת. מקור: internetnews.com.