הסלמה ביחסים בין בזק למשרד התקשורת

הנה סיפור המלמד על מערכת היחסים המיוחדת בין משרד התקשורת לבין חברת בזק. ב - 5 באפריל השנה דיווחנו על חוסר שביעות הרצון של משרד התקשורת ממבצע "אביב בזק" של בזק, המעניק מאות דקות שיחה חינם לרוכשי טלפונים דיגיטליים. המשרד הורה לבזק להפסיק לאלתר את המבצע עד לבחינת חוקיותו. בזק כך מסתבר לא נענתה להוראה. ב - 1 במאי, פרסם משרד התקשורת התראה לבזק, לפיה עליה להפסיק עוד באותו יום את המבצע, שאם לא כן יחלט המשרד 7 מיליון שקלים מכספי הערבויות של בזק. לפי ההודעה מסתבר שלא רק שבזק סירבה, אלא שהיא סירבה גם לשתף פעולה ולמסור פרטים ומסמכים אודות המבצע. עתה פרסם משרד התקשורת הודעה נוספת לציבור, לפיה עקב "סירובה של החברה להפסיק את המבצע ולהציג למשרד התקשורת את כל המסמכים והנתונים שדרש המשרד בנוגע למבצע" יחולטו 7 מיליוני השקלים. בהודעה נאמר עוד שבזק שיבשה באופן חמור את פעילות ההסדרה, הפיקוח והאכיפה של המשרד. נו, אז המבצע חרג ב - 7 מיליוני שקלים מהתקציב שלו. כנראה שזו לא מכה קשה מדי עבור חברה המגלגלת מיליארדי שקלים בשנה. בדרך, זכה המבצע להד ציבורי ולפרסום בלתי רגיל בגלל המאבק עם משרד התקשורת... ואולי חשוב מכך - בזק לא מצמצה.