קנדה: לשחרר את טלפוניית האינטרנט מרגולציה

שר התעשייה הקנדי הורה לראש רשות התקשורת (CRTC) לבחון מחדש את החלטתו בעניין רגולציה של שירותי טלפון המבוססים על פרוטוקול אינטרנט (VoIP). החלטת הרשות שניתנה לפני כשנה עוררה הד ציבורי רחב כיוון שהטילה על שירותי VoIP את אותן המגבלות החלות על שירותי טלפוניה רגילים, לרבות מגבלות על מחירי שיחות. הוראת הממשלה לבחון מחדש את ההחלטה נובעת, כך לדברי שר התעשייה, מהרצון להפחית למינימום האפשרי את הרגולציה בתחום התקשורת. חברות טלפוניה מקדמות בברכה את ההחלטה, אולם חברות הכבלים טוענות כי שחרור השירותים הללו מכבלי הרגולציה יוביל להעלאת מחירים מונופוליסטית ודווקא לפגיעה בתחרות. אגב, בישראל טרם פורסמה מדיניות רגולטורית קבועה לשירותי VoIP. מקור: Toronto Star