ארצות-הברית: מאמרים של רשויות הממשלה יפורסמו ברשת

הצעת חוק חדשה, The Federal Reserach Public Access Act of 2006, תחייב 11 רשויות ממשלתיות לפרסם ברשת האינטרנט כל מאמר, הכולל התייחסות למחקר שנערך במימון מענק פדראלי. במידה ותאושר הצעת החוק, ידרשו הרשויות לפרסם את המאמרים ברשת האינטרנט, ללא תשלום, בתוך 6 חודשים ממועד הפרסום המקורי בכתבי העת המקצועיים בהם התפרסמו. מתנגדי ההצעה טוענים כי היא תביא לפגיעה כלכלית קשה באותם פרסומים בהם מתפרסמים המאמרים כעת. מקור: CNET News.com.