גרמניה: מפעילי פורום אחראים לתכנים המתפרסמים בו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט בעיר המבורג קבע כי פורומים אינטרנטיים הם 'מסוכנים במיוחד' ועל-כן על מפעילי פורומים לשאת באחריות לתכנים המתפרסמים בהם. עד כה, קבעה ההלכה כי מפעילי פורומים ישאו באחריות רק באשר לתוכן בלתי-חוקי שהייתה להם מודעות לגביו וכי אין עליהם חובה לחפש באופן אקטיבי אחר תכנים פוגעניים. בית המשפט בהמבורג, כאמור, ביטל את הפרשנות הרווחת וקבע כי פורום אינטרנטי הוא סוג של פעילות עסקית, על-כן מפעיליו צריכים לשכור צוות רחב מספיק, בעל השכלה משפטית, על-מנת לפקח על פעילות הפורום. בית המשפט קבע כי במידה ומספר פרסומי הפורום הוא גדול מדי עבור מפעיליו, על-מנת שיוכלו לנטר את התכנים טרם פרסומם, על המפעילים להרחיב את הצוות שהם מעסיקים או לצמצם את היקף פעילות הפורום. מקור: Heise.