דנמרק: קישור עמוק - חוקי

כך פסק בית המשפט לימאות ולמסחר בקופנהאגן. בכך הפך קביעה קודמת, בנסיבות אחרות, של ערכאה נמוכה יותר במדינה. מקור: EDRI.