מגבלות על תביעות ייצוגיות נגד מייקרוסופט

בית המשפט הפדראלי לערעורים של ה-4th Circuit בארצות-הברית פסק שצרכנים ועסקים שלא רכשו תוכנות במישרין ממייקרוסופט, אינם יכולים להגיש נגדה תובענה ייצוגית. בכך אישר פסיקות של ערכאות נמוכות יותר מהשנים 2001 ו- 2004. התובעים רכשו את מוצרי התוכנה שלהם ממפיצים, משווקים וכן כחלק ממערכות מחשב חדשות (OEM). החוק הפדראלי בארצות-הברית, מתברר, לא מקנה להם זכות תביעה. הם ביקשו לטעון לניצול כוח המונופולין של MS לרעה על-ידי קביעת מחיר גבוה לתוכנות וכן לנזק עקב הפגיעה שגרמו הצעדים ההגבליים שנקטה מייקרוסופט להתפתחות הטכנולוגית. מקור: CNET News.com.