איסלנד מובילה בחדירת פס-רחב בעולם

כך מדווח האירגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח, OECD, שבו חברות 30 מדינות מהמובילות בעולם. במדינות החברות באירגון היו 158 מיליון קווי אינטרנט מהיר בדצמבר 2005 ושיעור החדירה עמד על 13.6 מנויים לכל 100 תושבים. באיסלנד הסתכם שיעור החדירה ב- 26.7 מנויים לכל מאה תושבים ובמקום השני נמצאת קוריאה עם 25.4. ארצות-הברית של אמריקה נמצאת במקום ה-12 בלבד, אולם המספר הכולל של מנויי הפס הרחב בתחומה הוא הגדול בתבל, 49 מיליון שהם 31% בסה"כ מכלל המנויים במדינות ה-OECD. ישראל אינה חברה באירגון ולפיכך הדו"ח אינו כולל נתונים אודותיה.