משרד התקשורת פרסם שימוע בנושא תא קולי

100 מיליון ש"ח. זהו הסכום שאנו משלמים כשהשיחה שלנו מנותבת לתאים קוליים. משרד התקשורת סבור שמתקשר המופנה לתא קולי ואיננו מעוניין להשאיר הודעה, לא צריך להיות מחויב בתשלום עבור השיחה. לשם כך מציע המשרד שמפעילי הטלפוניה הניידת והנייחת ישמיעו הודעה למתקשר ששיחתו נותבה לתא קולי, שלאחריה יוכל לבחור אם להשאיר הודעה, או להתנתק ללא חיוב. נתון מעניין נוסף בהודעת משרד התקשורת על השימוע הוא ש - 11% מה"שיחות" מסתיימות לאחר 3 שניות בלבד ו - 18.2% אחרי 6 שניות. אם עמדת משרד התקשורת תתקבל, צפויים המפעילים לקיטון משמעותי בהכנסות.