ישראל: הנחיות לבנקים למתן שירותים בנקאיים בתקשורת

אולי יעניין אותך גם

לפני כחודשיים ניתן פסה"ד של בית המשפט לחוזים אחידים בירושלים, אשר פסל ושינה הוראות בהסכם ההתקשרות האחיד בין בנק הפועלים ללקוחותיו, בקשר עם אספקת שירותי מידע באינטרנט ובטלפוניה סלולרית. בעקבות פסה"ד העביר אתמול המפקח על הבנקים, יואב להמן, טיוטת הנחייה לכלל הבנקים, המורה להם לתקן את הסעיפים המקפחים בחוזים הנוהגים כיום בבנקים בקשר למתן שירותים בנקאיים בתקשורת. ההנחיה למעשה מרחיבה את הוראות פסה"ד לכלל המערכת והתאגידים הבנקאיים. ההנחיה כוללת הוראות, בין השאר, באשר לסעיפים חוזיים הפוטרים את הבנקים מאחריות לפעולות לא מורשות שנעשו בחשבון הלקוחות וכן פטור מאחריות בגין העברת מידע מהבנק לצד ג' אגב השירותים. מקור: בנק ישראל.