משרד התקשורת יחלט 2 מיליון ש"ח מבזק

משרד התקשורת הודיע היום על החלטתו לחלט מחברת "בזק" ערבות בגובה 2 מיליון ש"ח. החילוט נובע מהפרת הוראת משרד התקשורת לפתוח לאלתר את הגישה מרשתות המפעילים הפנים ארציים האחרים (הוט טלקום, 012 טלקום וגלובקול) למספרי 1-700 ו - 1-800. לפי ההודעה, קצפו של משרד התקשורת יצא על חברת בזק כיוון שמחד "גררה רגליים" בצורה בלתי סבירה בפתיחת הגישה ומאידך פרסמה בכתבת ענק באחד העיתונים ש"איש מנציגי הוט לא מיידע את הלקוחות שפרידתם מבזק מונעת מהם להתקשר למספרי 1-800 ו - 1-700." במכתב חריף של מנכ"ל משרד התקשורת למנכ"ל בזק נכתב כי: "הסברי בזק ביחס למשך הזמן שנדרש לשיטתה לפתיחת הגישה לא נתקבלו על דעתנו, ונמצא על ידינו מופרכים ובלתי סבירים לחלוטין". משרד התקשורת הוסיף בהודעתו כי "יתערב באופן הנחרץ ביותר בכל הפרה ובכל פגיעה בתחרות ההוגנת." נותר רק לתהות מהו המסר שמשדר משרד התקשורת  לחברת בזק כשקבע שיפסיק את תהליך החילוט, אם בזק תפתח הגישה עד ליום ראשון הקרוב - 9.4.2006?