ישראל: הצגת מוצר באתר פרסומי לא מחייבת לציין מחירו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בנצרת פסק כי באתר אינטרנט פירסומי שאינו משמש למכירה בפועל, אין בעל האתר חייב להציג את מחירי המוצרים שהוא משווק (א 836/05 וייל נ' גטר טק בע"מ). ההחלטה ניתנה בעניינו של מבקש, שרכש מדפסת לאחר שתוארה באתר הנתבעת כבעלת "אופציה להדפסה בדופלקס". מחיר האופציה לא צוין. לטענתו, העריך כאדם סביר כי עלות האופציה לא תעלה יותר מ- 15% ממחיר המוצר. בפועל, הסתבר לו כי מחירה כפול ממחיר המדפסת. הוא ביקש להכיר בתביעתו כתובענה ייצוגית בעילה של הטעיית צרכן. השופט בנימין ארבל החליט, כי בניגוד למקרים בהם מוצגים מוצרים למכירה, הרי באתר פרסומי אין זה מן הנהוג לפרסם מחירים, ואין זו אף מצוות המחוקק. על כן, צרכן סביר, הצופה במודעת פרסום, אמור לדעת כי באפשרותו לברר את מחירו של המוצר המפורסם, במקומות בהם מוצג מוצר זה למכירה. נדחתה טענת התובע כי עצם העובדה שמדובר באביזר נלווה, הטפל למוצר העיקרי, מחייבת, באופן אוטומאטי, קביעה כי מחירו לא יעלה על 15% ממחיר המוצר העיקרי. בנסיבות בהן לצרכן נגישות קלה לכל המידע הדרוש לו לצורך קבלת החלטה באשר לרכישה, וכשמדובר במידע אשר מרבית הצרכנים אינם מתבססים עליו לצורך קבלת החלטה - ובמיוחד כאשר מדובר במסגרת פרסומית גרידא - אין הצדקה להטיל על העוסק חובת גילוי מיוחדת, שאינה מוטלת עליו מכוח החוק. משלא רכש המבקש את יחידת הדופלקס ולא רכש מדפסת אחרת הכוללת רכיב זה, לא נגרם לו כל חסרון כיס. הבקשה נדחתה. המבקש חויב בתשלום הוצאות בסך 12,000 ₪ + מע"מ.

הערות law.co.il - א. פסק-הדין לא עסק במישרין בשאלה האם הצגת מוצר באתר אינטרנט מהווה "שיווק מרחוק" כמשמעו בחוק הגנת הצרכן, שאז יש צורך בציון מחירו. משתמע מפסק-הדין שעצם הצגת מוצר באתר פרסומי אינה עולה כדי "שיווק מרחוק". אנו מסכימים: תנאי לשיווק מרחוק הוא שתכליתו "להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים". במקרה זה גטר, הנתבעת, אינה מוכרת דבר באמצעות האתר; ב. עמרי וייל הוא גם שמו של ג'נטלמן שביקש להגיש לפני שנים אחדות תובענה ייצוגית נגד נטוויז'ן בטענה ש'טוקבקים' באתר נענע הוציאו רעה את דיבתו של הציבור הדתי בישראל. לא ידוע לנו אם מדובר באותו אדם.