ספקות ביחס לעתיד Wimax

כך טוען OECD - הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי, בדו"ח רחב יריעה שפרסם עתה. Wimax (קיצור של Worldwide interoperability for Microwave access) היא טכנולוגיה לאספקת גישה אלחוטית בפס רחב. יתרונה העיקרי הוא ביכולת של נקודת חיבור לכסות טווחים גדולים, להבדיל מנקודות חיבור בטכנולוגיית wi-fi המעניקות כיסוי לעשרות מטרים בלבד. בשל כך נתפסה Wimax כאיום אמיתי גם על התקשורת הסלולרית וגם על התקשורת הנייחת (בזק, כבלים...). אולם לטענת OECD לא כך המצב, לפחות לא בעתיד הנראה לעין. יש לכך סיבות רבות: הצלחת הטכנולוגיה תלויה רבות בהקצאת תדרים - נושא בלתי פתור עדיין ברחבי העולם; בעלי תשתיות כנראה יעדיפו לשדרג את הרשתות הקיימות ולא לעבור לתשתית חדשה ועוד. לכן כנראה בשנים הקרובות ייעשה שימוש ב -wimax רק כדי "לסתום חורים", למשל באזורים שבהם אין פריסה מספיק טובה של תשתית סלולרית. מקור: BBC.news