גוגל: צו המימשל פוגע באמון בנו

אולי יעניין אותך גם

הצו הדורש מגוגל להמציא למימשל האמריקאי שאילתות שבוצעו במנוע החיפוש במהלך שבוע + מיליון כתובות אינטרנט ממאגר המידע שלו, עלול לפגוע באמון המשתמשים בנוהגי הגנת הפרטיות של גוגל ולחשוף את סודותיו המסחריים. כך טוענת גוגל בתגובה [קובץ PDF] שהגישה לבקשת המימשל לחייב אותה בהמצאת המידע. גוגל מנתה שלוש סיבות להתנגדותה: האחת, המימשל לא הוכיח שהמידע דרוש לצורך ראיות קבילות; הצו יחשוף את סודותיה המסחריים של החברה ויטיל עליה נטל בלתי-סביר; ובנוסף - הצו מעורר "שאלות רציניות" בדבר התאמתו לדיני הגנת פרטיות פדראליים. המימשל מצידו הטעים שאינו דורש מידע שיקושר לגולשים מסוימים (identifiable information). מקור: וושינגטון פוסט (דורש הרשמה).