ארצות-הברית: בין ספאמרים לסמכות מקומית

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון במדינת יוטה הנחית מכה ניצחת על החוק המדינתי למניעת דואר זבל, כאשר קבע כי למדינה אין כל סמכות באשר לספאמרים מחוץ למדינה. בית המשפט אישר בכך החלטה של ערכאה נמוכה יותר, שנהפכה מאוחר יותר על-ידי בית המשפט המדינתי לערעורים. ההחלטה דנה ב-Unsolicited Commercial and Sexuallu Explicit Email Act, חוק שבוטל על-ידי המחוקקים ביוטה, הואיל וסברו כי ההוראות בו מקבילות להוראות החוק הפדראלי, ה-Can-Spam Act. כאשר הוא הופך את החלטת בית המשפט לערעורים, שקבעה כי מספיק כי תישלח הודעת דואר זבל אחת לתושב מדינת יוטה על-מנת שיקנה ביהמ"ש סמכות, קבע ביהמ"ש העליון ביוטה כי למדינה אין סמכות לגבי ספאמרים מחוץ למדינה, אלא אם יוכח קשר ממשי בינם למדינה. העובדה כי הודעת דואר זבל אחת מתוך אלפים מוענה לתושב ממדינת יוטה, אינה מהווה קשר מסוג זה. מקור: The Salt Lake Tribune.