ישראל: נפסלה הגבלת אחריות בנק לנזקי שימוש באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בית הדין לחוזים אחידים בירושלים פסל ושינה הוראות אחדות בהסכם ההתקשרות האחיד בין בנק הפועלים ללקוחותיו, בקשר עם אספקת שירותי מידע באינטרנט ובטלפוניה סלולרית. בין השאר נפסל סעיף שקבע כי הלקוח ישא בנזק לשנגרם כתוצאה משימוש לרעה שעשה צד שלישי בסיסמה ו/או בקוד הייחודי שהוקצו לו, למעט נזק שנגרם עקב רשלנות הבנק. הרכב השופטים בראשות השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור קבע כי ייתכנו הסדרים שונים לחלוקת הסיכון בין הלקוח ובין הבנק. כך לדוגמה, הבנק יכול לבטח עצמו, ולגלגל את עלות הביטוח על כלל הלקוחות, וכך לפזר את הסיכון על כלל לקוחות הבנק. ייקור עלות השירות עדיפה על-פני קריסה כלכלית של לקוח בודד, אשר עשויה להוות את תחילתו של "אפקט דומינו" ולהביא לפגיעה באנשים וגופים הקשורים לאותו לקוח. נדחתה טענת הבנק, כי לקוח המשתמש ברשת האינטרנט הנו לקוח מתוחכם, אשר בחר מרצונו החופשי לשאת בסיכוני הרשת, ובכל מקרה פתוחה בפניו האפשרות לסור לסניף ולבצע את הפעולות באופן "בטוח". לדברי בית-הדין, נקודת המוצא היא, כי שירותי הבנקאות באינטרנט הם שירותים בסיסיים וחיוניים. היקף השימוש בבנקאות המקוונת הלך וגדל. המחשוב ומערכת האינטרנט זמינים יותר מתמיד. יתרונות השימוש במערכת הם רבים, ומפאת קוצר הזמן לא תמיד עומדת האפשרות של פנייה לסניף. זאת ועוד - אין להסיק מהעובדה, כי לקוח ער לסכנת איבוד הונו האישי כתוצאה משימוש בשירותי בנקאות באמצעות רשת האינטרנט, כי הוא בוחר לשאת באחריות במקרה של התממשות סיכון זה. הלקוח תופס את מערכת האבטחה של הבנק כאמינה, ומכאן את ההסתברות להתממשות הסיכון כנמוכה. (ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ)