הסכם מתוקן בפשרה בין ICANN לוריסיין

אולי יעניין אותך גם

בהמשך לפשרה המדווחת בין התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN) לבין חברת חברת VeriSign, הציגה השבוע ICANN גירסה מעודכנת של הסכם הפשרה בין הצדדים והעמידה אותו לתגובת הציבור. במסגרת הפשרה, הוארך הזיכיון של VeriSign לניהול רישום שמות המתחם תחת הסיומת 'com.', עד לשנת 2012. עם זאת, טיוטת ההסכם כוללת שינויים רבים ביחס לגירסה הקודמת, לאור ביקורת נוקבת שספג ההסכם מצד תעשיית האינטרנט. חלק ניכר מן השינויים מתייחס לניהול רישום הסיומת 'com.', כגון: ביטול עמלות בגין העברת הזכויות בשמות מתחם, הגבלות באשר ליכולת העלאת המחירים של וריסיין, הגבלת עבירות באשר למידע אישי שיועבר לצד שלישי על-ידי וריסיין והגדלת השליטה והפיקוח באשר ליכולתה של וריסיין לשינוי המודל העסקי של ניהול מרשם שמות המתחם. ההסכם המוצע עדיין כפוף לאישור הועד המנהל של ICANN. מקור: The Register.