ארצות-הברית: למכירה - תדרים לאינטרנט בטיסות

נציבות התקשורת הפדראלית, ה-FCC, מתעתדת להעמיד למכירה פומבית תדרים שישמשו לצורך גישה רחבת-פס לאינטרנט בטיסות. לעת עתה משמשים התדרים טלפוניה שמציעה חב' Verzion בטיסות. מחירה יקר והשימוש בה לפיכך מואט. המכירה תגביל את היקף התדרים המותר בשימוש לוריזון. מחיר המינימום במכירה יהיה חמישה מיליון דולר. וריזון הודיעה שתתמודד. לעת עתה, אינטרנט אווירי מוצע בשירות לוויני של חב' בואינג, המצוי בין השאר באל-על ובלופטהנזה. -FCC מתעתדת לפצל את התדרים שיוצעו למכירה לשתי חבילות, באחת משתי האפשרויות: תדר בלעדי של 3 מגהרץ + תדר בלעדי של 1 מגהרץ או שני תדרים חופפים של 3 מגהרץ. מקור: MSNBC.