ישראל: פשרה בתביעת חברות התקליטים נגד אתרי השיתוף

אולי יעניין אותך גם

הפשרה הושגה אתמול, 8.1.2005, בבית המשפט המחוזי בחיפה. על-פיה לא יתפרסמו באתרים ליונטוורק ו-Lala קישורים לקבצים מפרים, אלא רק סקירות של תכנים מוגנים. ההסדר קיבל תוקף של פסק דין. הנתבעים הכירו בו, כי קישורים להורדת קבצים מהווים הפרה של החוק והסכימו לשלם 30 אלף ש"ח כל אחד לכיסוי הוצאות התובעות. אם יפרסמו בעתיד קישורים לקבצים מפרים – ישלמו 20 אלף שקלים כפיצוי בגין כל קישור. בכל הנוגע לקישורים שיתפרסמו על-ידי צדדים שלישיים, כדוגמת גולשי האתרים, לקחו התובעים על עצמם להסב את תשומת לב מפעילי האתר לכך, ולאפשר להם להסירם תוך זמן סביר. אם למרות זאת הקישור לא יסולק, ישלמו מפעילי האתרים פיצויים בסך של 20 אלף שקלים לכל קישור. לבסוף הסכימו התובעים שלא לעשות שימוש עתידי בפרטי כתובות IP של גולשים, שהוצאו משרתי אתרי השיתוף בעקבות החיפוש במשרדיהם. בכך נמנעה תביעה נגד משתפי הקבצים עצמם בהסתמך על כתובות ה-IP שלהם. מקור: Ynet.