אתר הבית הלבן עוקב אחר המשתמשים בו

אולי יעניין אותך גם

USA Today מדווח על ניסיונותיו של הבית הלבן להזים את החשש שמא נערך מעקב אחר המשתמשים באתר הבית הלבן. כנגד האתר נטען שמוצבות בו "משואות רשת" (web beacons או web bugs) המשמשות לצורך מעקב. המשואות הן קובץ זעיר ובלתי נראה המשובץ בדף האינטרנט ומשוגר ממחשב-שרת מרוחק. בכל פעם שמשתמש מבקש לצפות בדף האינטרנט, משוגרת אליו המשואה וכך מפעיל השרת המרוחק יודע שהדף נצפה על ידי משתמש. שילוב המשואות עם "עוגיות" (cookies) מאפשר לעקוב בנקל אחר הפעולות שביצעו המשתמשים באתר. המשואות כשלעצמן אינן אסורות בחוק, אולם משרד התקציב והניהול בבית הלבן פרסם הנחיה לפיה על אתרים ממשלתיים להימנע מהשימוש המשולב בשני האמצעים הללו. הספק המפעיל את האתר - חברת webtrends אמנם איננו מציב עוגיות באתר הבית הלבן, אולם מבדיקה שנעשתה הוכח שעוגיות שהספק שתל במחשבי המשתמשים במהלך שימוש באתרים אחרים, נקראו גם כאשר שוטטו באתר הבית הלבן. בתגובה נמסר שהמשואות אוספות מידע אנונימי בלבד, שנועד לאגור ולנתח מידע על היקפי השימוש באתר ומשכי השהייה בו.