מי ראה את דו"חות רשם הגורמים המאשרים?

אולי יעניין אותך גם

המחפש עדות למצבו העגום של שוק (שוק? נו, מילא...) החתימות האלקטרוניות בישראל, ימצא אותה בעובדה הבאה: רשם הגורמים המאשרים במשרד המשפטים מחויב על-פי תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"א-2001 להגיש לשר ולועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת, אחת לשנה ולא יאוחר מיום 1 באוקטובר של השנה, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיו לפי אותן תקנות, לרבות בדבר הטכנולוגיות שאושרו והליכי אישורן. הרשם, עו"ד דרור ארם, הגיש דו"ח מפורט לשנת 2003 ונדם. עקבותיהן של השנים 2004 ו- 2005, נעלמו.