עוד 751 תביעות חדשות - פחות 750 תביעות ישנות

אולי יעניין אותך גם

חב' התקליטים מיחצנות כל תביעה חדשה שהן מגישות נגד משתפי קבצים. העתונות עוזרת להן ומשקפת כל מסע תביעות חדש. גם המדור הזה מדווח על כך (טוב, הוא לא משקף - הוא רק מדווח... :-). במסגרת ייחצון מאסיבי זה הן בישרו בקול תרועה רמה לאנושות המצפה לבשורות של סוף השנה האזרחית כי הגישו 751 תביעות חדשות נגד משתפי קבצים. אבל ה- Inquirer, בשקט בשקט, טוען שהן הסירו מספר דומה להפליא - 750 תביעות - שהגישו נגד סטודנטים במוסדות שונים בארצות הברית. סיבות לא ניתנו. מתמטיקה גבוהה: 1 = 750 - 751. התוצאה, מסע התביעות החדש מייצר נטו תביעה אחת נוספת.