אירופה: האם הדירקטיבה על מאגרי המידע נכשלה?

אולי יעניין אותך גם

במסמך הערכה ראשון, פירטה מועצת האיחוד האירופי את ממצאי יישומה של הדירקטיבה להגנה על מאגרי מידע. הדירקטיבה מעניקה לבעלי מאגרי מידע שהושקע בבנייתם מאמץ רב הגנה הדומה במאפייניה להגנת זכויות יוצרים, אם כי בעוצמה פחותה ולמשך זמן קצר יותר. מטרת ההגנה שעוגנה בדירקטיבה היתה לתמרץ את יצירתם של מאגרי מידע במדינות האיחוד, תוך הגדלת התועלת הכלכלית שתצמח מהם. מסמך ההערכה מגלה שלא הוכח גידול בתועלת ולמעשה הדירקטיבה לא הצדיקה, לפחות עד עתה, את התקוות שתלו בה. מקור: אתר האיחוד האירופי