האו"ם אישר אמנה חדשה על הסכמים אלקטרונים

בניסיון לעדכן את הכללים שקבע האו"ם ביחס לסחר בינלאומי, אישרה האסיפה הכללית אמנה חדשה המטפלת בסוגיות הקשורות בתוקפם של מסרים אלקטרוניים במסגרת הסכמים בינלאומיים. בעיקרה מבקשת האמנה לצקת ביטחון במסמכים אלקטרוניים ולהבטיח לחברות ולעוסקים במסחר בינלאומי שתוקפם של חוזים שנוהלו באמצעים אלקטרוניים יהיה זהה לזה של הסכמים שנכתבו בדרך המסורתית על נייר. מקור: UN News Center