ארצות-הברית: 750,000 לא ינותקו מטלפוניית אינטרנט

יותר מרבע ממנויי ה- VoIP בארצות-הברית היו מנותקים בסוף החודש בעקבות הוראת נציבות התקשורת הפדראלית לחדול מאספקת השירות למי מהמנויים שלא ניתן לספק להם שירותי חירום מתקדמים (E911) הכוללים זיהוי מספר הטלפון של המתקשר ומיקומו. כך העלה סקר שערך אירגון ספקי ה- VoIP ושדווח בוושינגטון פוסט. מרבית המנותקים מחוברים לשירותי חירום בסיסיים - אך לא שירותים מתקדמים כדרישת ה- FCC - או שהם משתמשים ב- VoIP מאתרים שונים כך שאי-אפשר לקבוע מלכתחילה את מיקומם. לדברי הסקר, המכשולים העיקריים בפני יישום שירותי חירום מתקדמים נוגעים לגישה לבסיסי הנתונים, משך הזמן הקצר להיערכות ומגבלות טכנולוגיות. עם זה, נציבות התקשורת הודיעה אתמול (7.11.2005) שלא יהיה צורך בניתוק בסוף החודש אולם היא מצפה שספקי שיחות אינטרנטיות לא יציעו עוד את שירותיהם באזורים שבהם אינם יכולים לנתב את מנוייהם למוקדי החירום (911).