מייקרוסופט קוראת לחוקק דין פדראלי להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

במסמך שפרסמה החברה היא מפרטת את עקרונות החקיקה שהיא מציעה: ליצור אמת-מידה מחייבת ומשותפת למגזרים השונים בכל הנוגע לאיסוף ואחסון מידע, מקוון או אחר. אמת-מידה זו צריכה לגבור על החוקים המדינתיים (רדמונד מבקשת בעליל לבטלאת הצורך להתמודד עם שפע החוקים המדינתיים בארצות-הברית שלכל אחד מהם דרישות משלו); להגביר את השקיפות ביחס לאיסוף, שימוש יגלוי מידע אישי. במסגרת זו נדרשים אמצעים כדוגמת מדיניות פרטיות פשוטה וידידותית למשתמש ורכיבים שיתירו ליחידים לגשת ולנהל את המידע האישי שנאסף מהם במקוון; לספק אמצעי שליטה משמעותיים על השימוש והגילוי של מידע אישי ולהבטיח רמה מנימילית של אבטחה למידע אישי שנמצא באחסנה או בתקשורת. נכון לעכשיו, אין בארצות-הברית חוק פדראלי המקביל, לדוגמה, לחוק הגנת הפרטיות הישראלי. פרטיות ביחסי אזרח-רשות מוגנת מכוח תיקונים בחוקה ופסיקה עניפה. פרטיות ביחסי תעשיה-אזרח מוגנת בחוקים מסוימים (בנקאות, בריאות) אבל לא במסגרת עיקרון כללי.