ארצות הברית: גידול חד בפריצות למאגרי מידע

אולי יעניין אותך גם

טום זלר מה - New York Times מדווח על בוקה ומבולקה בארצות הברית סביב הגידול החד בפריצות למאגרי מידע. מספר נתונים כדי לסבר את האוזן: מאז פברואר השנה דווחו 80 פריצות למאגרי מידע גדולים, הן של חברות עסקיות והן של רשויות ציבוריות ובהם מידע על למעלה מ - 50 מיליון איש. במאגרים הללו נשמר גם מידע רגיש כמו מספרי כרטיסי אשראי וביטוח לאומי. לנוכח האיום המשמעותי שיוצרות הפריצות הללו, נחקקו בחופזה במדינות שונות בארצות הברית, חוקים בלתי ממצים ושונים בהוראותיהם האחד מהשני, אשר יצרו בליל משפטי בלתי עקבי ומבלבל. ארגוני זכויות תומכים בהמשך החקיקה במדינות ודורשים בין היתר לחייב עסקים להודיע ללקוחותיהם על כל חשד לפריצה וכן לאפשר לכל לקוח לעיין ולתקן את המידע עליו השמור במאגר (זכות כזו קיימת בחוק הישראלי). אחרים טוענים שיש לחוקק חוק פדרלי במקום כל החוקים המדינתיים, אפילו במחיר שיהיה "רך" יותר בהוראותיו ואולם על אף שמספר הצעות חוק הוצגו בפני הקונגרס, טרם התקבלה אף לא אחת מהן.