ארצות-הברית: הנחיות בדבר הגנה על מידע אלקטרוני בדרכונים

משרד החוץ בוושינגטון הוציא הנחיות שיחולו על השימוש בתגי RFID בדרכונים אמריקאים. החל מאוקטובר 2006 ישאו כל הדרכונים שארצות-הברית תנפיק שבבי RFID. אלה שבבים המסוגלים לשדר מידע בעת שהם נמצאים בקירבת מקלט מתאים ואינם דורשים אספקת כוח מובנית. השבבים מסוגלים לכלול מידע כדוגמת נתוני טביעת אצבע או סריקת עין אולם בשלב ראשון ישאו את המידע המצוי ממילא בדרכון ביחד עם תמונה דיגיטלית של בעל הדרכון. כדי למנוע חשש של גניבת זהות ועיקוב סמוי, על פי הנחיות מחלקת המדינה יהיו הדרכונים נתונים בכיסוי מיוחד המונע גישה אקראית למידע שבשבב. בנוסף, נתוני ה- RFID ישוגרו רק לקוראים מזוהים. בעתיד ישאו דרכונים את נתוני הפנים של בעליהם, וזאת על-פי הנחיות שהוציא אירגון התעופה העולמית ב- 2003. בתוך כך הודיעה מחלקת המדינה האמריקאית כי החל מ- 26 באוקטובר, אזרחי מדינות שאינם חייבים בויזה בעת כניסה לארצות-הברית חייבים לשאת דרכונים הניתנים לקריאה ממוחשבת שאם לא כן יצטרכו ויזות בכל זאת. מקור: Out-Law.com.