ישראל: נסחי רשם המשכונות ייחתמו אלקטרונית

תיקון שנתקבל לאחרונה לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), תשנ"ד - 1994, מבקש להיות אחד היישומים הראשונים של חתימה אלקטרונית במערכות ה- IT של הממשלה: התיקון קובע שרשם המשכונות יפיק נסחים ודו"חות אלקטרוניים מתוך מאגר המשכונות שהוא מנהל - ויחתום אותם בחתימה אלקטרונית מאובטחת. בנוסף, התיקון לתקנות קובע כי בקשה לעיון במאגר המשכונות יכול שתוגש גם באמצעות מסר אלקטרוני, שיוגש באמצעות אתר אינטרנט שייועד לכך. עוד קובעות החדשות התקנות כי אמצעי אימות החתימה האלקטרונית של הרשם יהיה זמין לציבור וכי רשם המשכונות יקבע נהלי אבטחת מידע למניעת שימוש לרעה באמצעי החתימה שלו.