חוק חדש בפרו: קוד פתוח = אופציה לתוכנות קנייניות

נשיא פרו חתם על חוק המתיר לגופי מימשל ובתי ספר לשקול אימוצן של תוכנות קוד-פתוח לצד תוכנות קנייניות. רשויות ציבוריות הן זרז להטמעת תוכנות כאלה בשל שיקולים, המתוארים בהרחבה במסמך מאתר זה. עם זה, החוק הפירואני שאומץ הוא ורסיה מרוככת של ההצעה המקורית שקידם חבר בית המחוקקים הפרואני, David Villanueva Nuñez. ההצעה המקורית מנובמבר 2001 דרשה לחייב את הממשל להשתמש בתוכנות חופשיות במקום בתוכנות קנייניות. תרגום של החוק החדש מספקת "יוזמת הקוד הפתוח".