מסנני תוכן משבשים מחקר לימודי

אולי יעניין אותך גם

מסנני התוכן שהותקנו במרבית בתי הספר בארצות הברית מונעים מסטודנטים ותלמידים גישה לחומר לימודי יותר מכפי שהם מאפשרים להם לגשת לחומר שכזה. משכך, הם מקשים על ביצוע מחקר לימודי באמצעות האינטרנט. כך טוענת לטענת לין סטאטון, מנהלת ספריית ריינולדס באוניברסיטת צפון קרולינה. מסנני התוכן הותקנו בבתי הספר בהתאם ל- Children's Internet Protection Act אשר חוקק לפני כחמש שנים. סטאטון ערכה מדגם מייצג בכמה בתי ספר בארצות הברית. החסימה העודפת מעוררת כעס בקרב התלמידים הנעלבים הטוענים שהמערכת לא סומכת על שיקול דעתם וכושרם להתמודד עם תכנים שונים. מרבית התלמידים, כך גילתה סטאטון במחקרה, ממילא מוצאים דרכים שונות לעקוף את מסנני התוכן שהותקנו בבית ספרם. הסיבה אינה נעוצה במסנני התוכן עצמם, אלא בניהול לקוי וחוסר תקשורת בין התלמידים למערכת בתי הספר. מקור: eSchool News (דורש רישום)