אירופה: הרישום לשמות מתחם בסיומת 'eu.' יחל בדצמבר

אולי יעניין אותך גם

רישום שמות מתחם תחת הסיומת החדשה לאיחוד האירופי, 'eu.', יחל בתאריך 7 בדצמבר 2005, כך לדברי התאגיד Eurid. התאגיד הנ"ל הוא ארגון בלתי תלוי, שנבחר על-ידי האיחוד האירופי על-מנת לנהל את מרשם שמות המתחם החדשים. תאריך זה מסמן את תחילתה של תקופה בת ארבעה חודשים הקרויה תקופת הזריחה (Sunrise period), במהלכה ייפתח הרישום לבעלי סימני מסחר רשומים בלבד. הרישום לסיומת החדשה ייפתח לציבור בצורה מלאה רק החל מחודש אפריל 2006. באופן כללי, רק אדם או תאגיד שהם תושבי האיחוד האירופי יהיו רשאים לרשום שם מתחם תחת הסיומת החדשה. חברות זרות המעוניינות יהיו לרשום שמות מתחם בסיומת זו, נדרשות שמקום הקמתן, או מקום הקמתה של חברת בת שלהן, יהיה באחת ממדינות האיחוד. לחילופין, אפשר שמקום עיסוקן המרכזי של החברות הללו יהיה באיחוד, או שהן מחזיקות בו משרד רשום. מקור: Europe's Information Society.