צמצום ופישוט ברשיונות מייקרוסופט לקוד מקור

אולי יעניין אותך גם

מייקרוסופט החליטה לפשט ולצמצם את מספר הרישיונות שהיא מקנה תחת יוזמת ה- Shared Source שלה. במקום יותר מעשרה רשיונות, יהיו מעתה ואילך שלושה בלבד, ואלה הם: הראשון - Microsoft Permissive License, המתיר למפתחים להעתיק את קוד המקור, ליצור יצירות נגזרות ולהפיץ את התוצר; השני - Microsoft Community License מיועד בעיקרו לפרויקטים קהילתיים ושואב השראה מה- Mozilla Open License. רישיון זה מחייב להפיץ את קוד המקור של כל קובץ שהעתיק מקוד המקור של התוכנה ביחד עם אותו רישיון ממש (סעיף הדדיות) והשלישי, Microsoft Reference License, המגביל מכולם, המתיר רק להעתיק תוכנה לצורך לימוד והתייחסות פנימיים אך לא לשנות ו/או להפיץ את קוד המקור. מטרות מייקרוסופט ברישיונות החדשים הם לקצר אותם ולהקל בהבנתם וכן לעשותם אפקטיביים, מודרניים וידידותיים. במקביל הודיעה MS כי היא מתעתדת להציע יותר מוצרים תחת הרישיונות הללו. מקור: CNET News.com.