ישראל: אושרה תובענה ייצוגית נגד בזק בנושא אינטרנט מהיר

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב אישר אתמול, באופן חלקי, את הגשתה של תובענה ייצוגית כנגד חברת בזק. השופטת רות רונן קבעה כי חברת בזק לא יידעה את לקוחותיה המבקשים להצטרף לשירות WOW (חיבור לרשת האינטרנט בטכנולוגיית ADSL), כי בכוונתה לחייבם עבור השירות עוד בטרם חוברו אליו בפועל. לצורך ההצטרפות לשירות WOW, נדרשות 2 פעולות: הראשונה, חיבור הלקוח על-ידי בזק, פעולה שהלקוח אינו נדרש לה. השנייה, הספקת מודם לביתו של הלקוח. רק עם ביצוע 2 הפעולות הללו יכול הלקוח ליהנות מהשירותים הנ"ל. בפועל, החלה חברת בזק לחייב את לקוחותיה מייד עם חיבורם על-ידה, אך בטרם יכלו לעשות שימוש בתשתית ה-ADSL, הואיל ולא הותקן המודם בביתם. הקבוצה המיוצגת בתביעה כוללת את כל המזמינים חיבור ל-ADSL החל מחודש יוני 2002 ועד להגשת התביעה, אשר חויבו לשם עבור השירות טרם קבלתו בפועל. התובענה מבוססת על עילת ההטעיה בחוק הגנת הצרכן (בש"א 13928/02 ב-ת.א. 1887/02). מקור: Ynet.