קנדה: המלצה להגביל מידע משפטי באינטרנט

וועדה של המועצה השיפוטית בקנדה ממליצה להגביל את מסמכי בית המשפט, שאזרחים יוכלו לקרוא באמצעות האינטרנט. על-פי קווים מנחים שהוציאה הוועדה, פסקי-דין, החלטות שיפוטיות ומידע מסוים על תיקי בתי המשפט יהיו נגישים ברשת - בניגוד לתצהירים ובקשות. בנוסף, מהמסמכים שייחשפו יימחק מידע אישי במטרה להבטיח את בטחונם ופרטיותם של הצדדים להליך. המסמך אינו מחייב וכל בית משפט בקנדה רשאי להחליט אם לאמצו, במלואו או חלקו, אם לאו. מקור: The Globe and Mail