אירופה יוזמת - דיגיטציה של המורשת התרבותית

"בלי זיכרון משותף, אנחנו לא כלום ואיננו יכולים להשיג דבר". כך נימק הנציב האירופי לחברת המידע ולמדיה את תוכנית הענק של הנציבות ליזום פרוייקט לדיגיטציה של המורשת האירופאית הכתובה והאודיו-ויזואלית ולהנגשתה באינטרנט. הכוונה היא שמשאבי התרבות האירופים - ספרים, סרטים, תמונות, כתבי-יד, נאומים ומוסיקה - יעמדו לרשות אזרחי היבשת לצרכי עבודה, לימודים ופנאי. על מעצבי הפרוייקט לבחור מבין 2,500,000 ספרים ומליוני שעות מוסרטות.  התוכנית מתפרשת על שלושה מוקדים עיקריים: דיגיטציה, הנגשה ושימור דיגיטלי (התוהים מהו שימור דיגיטלי מתבקשים לנסות לפתוח את קבצי עיבוד התמלילים שהם כתבו לפני 10 שנים. כלומר, אם הצליחו לשמור עליהם...). הנציבות תקיים עתה התייעצות מקוונת שבמסגרתה תקבל התייחסות ציבורית לשאלות המטרידות אותה. ההתייחסות תתקבל עד ינואר 2006 ותשמש את הנציבות בגיבוש והצגת תוכנית מוצעת במחצית השנה הבאה.... ובישראל? מקור: EUROPA.