האו"ם: ועידה בינלאומית להגנה על הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

משלחות ונציגים מארבעים מדינות נאספו בוועידה בינלאומית להגנה על מידע ופרטיות שנערכה בשוויץ, משם קראו לאו"ם לפעול לגיבוש מסמך משפטי אחיד ומחייב בנושא הגנה על פרטיות. הוסכם כי המצב הגיאו-פוליטי הנוכחי ובמיוחד המאבק בטרור, האינטרנט והתפתחות המדע, הן מבחינת טכנולוגיות חדשות והן מבחינת הידע על הביולוגיה של האדם והרצון להקים מאגרים ביו- גנטיים, מחייבים דיון מיידי בנושא. המשלחות אימצו שני פתרונות מוצעים: האחד, שהוצע על ידי גרמניה, דן בנושא ההסדרה של מאגר מידעי ביומטריים לנסיעות ומסמכי זיהוי. הוסכם לגביו כי נדרשים אמצעי הגנה משמעותיים בכדי לשמור על מאגרים רגישים אלה. הפתרון השני הוצע על ידי איטליה והוא נוגע בשימוש במידע אישי לצרכים פוליטיים. הוסכם כי כל עיבוד של מידע אישי חייב לכבד את הזכויות הבסיסיות של כל אדם לגביו נאסף המידע. המשלחות הביעו נכונות להתחייב לנושא הפרטיות ולשתף פעולה עם ממשלות וארגונים בינלאומיים ברחבי העולם, במטרה ליצור דיון כלל עולמי בנושא. המסקנה הסופית היתה כי עיבוד מידע אישי חייב לעמוד בקנה אחד עם עקרונות הנוגעים להגנה על מידע כזה ובמיוחד לגבי אופן וסבירות האיסוף, דיוקו ושקיפות המאגר בו הוא מאוכסן. מקור: Swissinfo