הולנד: מאגר מידע מקיף על התושבים

אולי יעניין אותך גם

הממשל ההולנדי החליט על הקמת מאגר מידע אחד מקיף על כל אזרח - החל מיום היוולדו ועד ליום מותו. המאגר יכיל את כל המידע שנאסף ביחס לאזרח על ידי הרשויות השונות ובכלל זה מידע על בריאות, מצב משפחתי, לימודים ומשטרה (באם יהיו כאלה). כאמצעי לשמור על הפרטיות, לא ניתן יהיה לגשת לתיק של אדם, אלא רק לחלקים מתוכו. כמו כן, כל רשות תחזיק במידע הרלבנטי אליה במאגר שברשותה. המאגר צפוי להיכנס לפעולה בינואר 2007. מקור: Wired